Jedna paní povídala - skutečné události, moudra, které pošlou spřízněné dušičky, citáty, co mne oslovily...


*******

Ze všech tvorů jen člověk pije - přestože nemá žízeň, jí - přestože nemá hlad a mluví - přestože nemá co říci. -- Steinbeck (slovnik.cz)
(a proto vznikly tyto stránky,-)))
*******

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. -- Friedrich Nietszche (slovnik.cz)
Nejvíce jsou promarněny dny, během nichž jsme se nezasmáli. -- Chamfort (slovnik.cz)
*******

"...já tady roztáčím Zemi na její vesmírné dráze.... lidský červe, pověz: stále dávají lidé na světě ukrojit chleba?" Forman si připomněl všechny, co mu na jeho putování podali krajíček, a popravdě odpověděl: "Dosud je tomu tak." "Ech," zařval muž, "tož zase nic! Protože konec světa nastane, až se nenajde člověk, který by dal potřebnému zakrojit chleba. Teprve pak skončí moje služba." Opět začal otáčet sloupem a s ním i celou Zemí. (Oldřich Šuleř - Kdy nastane konec světa, Pohádky z Moravy, Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín 2004) vloženo 13.5.2010
*******

Člověk je si vždycky spíš vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči těm druhým (Josef Čapek, slovnik.cz)

*******
Nemůžeme zabránit černým ptákům, aby přelétávali nad našimi hlavami.
Ale můžeme jim zabránit, aby se uhnízdili v našich vlasech. (čínské přísloví)
S.

*******

Čím blíže jsou lidé k pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně. L.N.Tolstoj (slovnik.cz)
*******
"Nestálo by zato žít, kdybychom dělali jen to co je v našich silách". JN.

*******
Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou takoví jako ty. Mahátma Gándhí (www.slovnik.cz)

*******
Na přechodu:
Když nás bude víc, třeba zastaví...
Když počkáme, míň zasmradí...
,-)
(18.12.2009)

*******
Činit dobro je nejen krásnější, ale i slastnější než dobro přijímat. (Epikuros)

*******
(www.slovnik.cz) Je vlastní lidské povaze nenávidět toho, koho jsme urazili. (Tacitus)
Když vám dojdou argumenty, můžete ještě začít nadávat. (Elbert Hubbart)
Blbost od nás se vzdalující se zdá menší! (Renčín)
Náš hlavní nedostatek tkví v tom, že máme sklon spíš činy posuzovat než konat je. (Néhrú)


*******
...nejdřív musí zvítězit nad sebou, potom nad soupeřem.. (trenér sumo o adeptech, TV Nova, Japonsko, 25.9.2009, 11:35)

*******
Architekt odborník
Skříňky nad kuchyňskou linkou nemají pro vozíčkáře smysl.
Nedosáhne? Tak mu tam dáme schůdky! (J.S., svaz invalidů)

******

Maminky po třídních schůzkách:
Jaké i se píše ve slově klíč?
Tvrdé! Podle vyjmenovaného slova zamykat!

*******

Na jednom nejmenovaném úřadě si starý pán spletl dveře a vešel do kanceláře péče o děti. Potřebuje IČO na včely. Marně mu referentka vysvětlovala, že ona mu nemůže pomoci. Nějací ONI ho sem poslali a on potřebuje IČO a ...
Až vyčerpala argumenty i trpělivost, otázala se: A to chcete to IČO na každou včelu zvlášť? (H.S.,OKU Zlín)

******
Zřídila jsem manželovi e-mailovou schránku, aby se v lázních trošku rozptýlil a něco nového naučil-třeba to ovládání pro něj doposud cizího kompjůtru. Když jsem po mladičké recepční chtěla přístupové heslo na tam veřejný internet, sjela starou paní tím známým hodnotícím pohledem od hlavy k patě a nádherně přezíravě pravila: když myslíte, že to zvládnete.... "... učím to celý život" jsem s chápavým úsměvem spolkla.

******
Mám jednoho velmi chytrého kolegu: všude byl, všechno zná, od všeho má klíče. Kdysi absolvoval na vysoké škole, tak má i titul. Nedávno se jiný kolega přihlásil při zaměstnaní na vysokou školu a prvně jmenovaný kolega to komentoval: "Ale víte, že titul ještě neznamená patent na rozum? S tím mám zkušenosti!" Nový student se ho zeptal: "Vlastní?" A on na to: "Samozřejmě, jak jinak?" (M.Š.,KD)
*******